இல்லம் / குறிச்சொல் aerial photograph Hanover Luftbild Lutaufnahme Panorama Hannover Volkswagenwerk Hannoverl Hannover-Stšcken Nutzfahrzeuge [7]